فروشگاهی

یخچال ویترینی مکعبی PLR 25 CD

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با دو سایز عرض 250 و 200 سانتی متر مناسب فروشگاه های کیک و شیرنی و کافی شاپ ها بوده و همچنین در دو مدل کمپرسور با توان های 1HP و 3.4HP، تولید و به بازار عرضه شده اند. 

یخچال ایستاده دو طرف نما PLR 23 N

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض 200 سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های  با متراژ متوسط و بالابوده و با توجه به قدرت 1HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

یخچال ایستاده قصابی دوطرف نما PLR 23 D

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض 250 سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های  با متراژ متوسط و بالا بوده و با توجه به قدرت 1.5HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

یخچال ایستاده دوطرف نما PLR 22 N

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض 150 سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های  با متراژ متوسط و پائین بوده و با توجه به قدرت 3.4HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

فریزر ایستاده ۶ درب پشت بسته PLR 26 N

این نوع از فریزرهای تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض 200سانتی متر مناسب فروشگاه های مواد غذایی و پروتئینی  با متراژ بالا بوده و با توجه به قدرت 3.4HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

یخچال ایستاده پشت بسته PLR 12 N

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض 150 سانتی متر و ارتفاع 220 سانتی متری مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های مختلف با متراژ متوسط بوده و با توجه به قدرت 3.4HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

فریزر ایستاده ۳ درب پشت بسته PLR 13 N

این نوع از فریزرهای تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض 200 سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های مختلف با متراژ متوسط بوده و با توجه به قدرت 3.4HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

فریزر ایستاده ۴ درب پشت بسته PLR2.5 4N

این نوع از فریزرهای تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض 250 سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های مختلف با متراژ بالا بوده و با توجه به قدرت 2HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

یخچال پرده هوا دو متری فروشگاهی PLR20 NS

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض 190 سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های مختلف با متراژ کوچک بوده و با توجه به ابعاد آن قدرت 1.5HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.