محصولات کاتالوگ

در این بخش می توانید مصولات گروه صنعتی پلوتون (PLUTON) را مشاهده کرده و با انتخاب هریک از محصولات با مشخصات و نوع کاربری آن آشنا شوید.

 

یخچال ویترینی مکعبی PLR 25 CD

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با دو سایز عرض ۲۵۰ و ۲۰۰ سانتی متر مناسب فروشگاه های کیک و شیرنی و کافی شاپ ها بوده و همچنین در دو مدل کمپرسور با توان های ۱HP و ۳.۴HP، تولید و به بازار عرضه شده اند. 

یخچال ایستاده دو طرف نما PLR 23 N

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض ۲۰۰ سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های  با متراژ متوسط و بالابوده و با توجه به قدرت ۱HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

یخچال ویترینی پشت باز PLR 23 D

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض ۲۵۰ سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های  با متراژ متوسط و بالا بوده و با توجه به قدرت ۱.۵HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

یخچال ویترینی پشت باز PLR 22 N

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض ۱۵۰ سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های  با متراژ متوسط و پائین بوده و با توجه به قدرت ۳.۴HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

فریز پشت بسته PLR 26 N

این نوع از فریزرهای تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض ۲۰۰سانتی متر مناسب فروشگاه های مواد غذایی و پروتئینی  با متراژ بالا بوده و با توجه به قدرت ۳.۴HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

یخچال پشت بسته PLR 12 N

این نوع از یخچال های تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض ۱۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متری مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های مختلف با متراژ متوسط بوده و با توجه به قدرت ۳.۴HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

فریز پشت بسته PLR 13 N

این نوع از فریزرهای تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض ۲۰۰ سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های مختلف با متراژ متوسط بوده و با توجه به قدرت ۳.۴HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.

فریزر پشت بسته PLR2.5 4N

این نوع از فریزرهای تولید شده توسط شرکت پلوتون (PLUTON) با عرض ۲۵۰ سانتی متر مناسب سوپر مارکت ها و فروشگاه های مختلف با متراژ بالا بوده و با توجه به قدرت ۲HP کمپرسور تعبیه شده در آن، جوابگوی نیاز مشتریان خواهد بود.