گروه صنعتی پلوتون

پلوتون نگینی درخشان بر تارک صنعت ایران

گروه صنعتی پلوتون یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنایع برودتی در ایران با بهره گیری از آخرین روش های علمی و تکنولوژیک و ترکیبی از نیرو های متخصص و کارآمد از نخستین روزهای تأسیس نیل به اصل خودکفایی را با هدف غایی تولید برتر و نوآوری و ارتقاء کیفیت تجهیزات برودتی از طریق انطباق تولید با استاندارد های ملی و جهانی را سرلوحه کار خود قرار داده است. پای بندی به این تفکر موجوب گردیده است تا این گروه صنعتی همچون نگینی درخشان بر تارک صنعت کشور بدرخشد. گروه صنعتی پلوتون به واطه تداوم عملکرد مطلوب در حوزه تولید محصولات با کیفیت، موفق به استقرار سیستم های مدیریت نیز شده است.

بدیهی است کسب افتخارات توسط گروه صنعتی پلوتون بدون حضور نیرو های آموزش دیده و مجرب آن دست نیافتنی می نمود و با توجه به پشتکار و اهتمام نیروهای متخصص و مجرب آن که در واقع سرمایه های آن هستند بااتکا به خداوند و امید به آینده ای بس درخشان تر به سوی افق های برتر و جدید گام بر می دارد.

امید است فریضه مشتری مداری، رشد و تعالی کیفیت و بهبود مستمر، سرلوحه عملکرد مهندسین و کارگران زیر مجموعه پلوتون باقی بماند.

ما به اعتماد شما احترام می گذاریم